בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.יכיר את כללי הבטיחות הבסיסיים בריתוך.

2.יכיר את ציוד המגן האישי הנדרש לעבודות ריתוך.

3.ילמד על אירועי תאונות ופסקי דין בנושא ריתוך.

4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד

5.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים