שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

שגיאות אנוש בתכנון

 

תכנון מפעלים, תשתיות, מערכות וציוד מחייב תהליכים ארוכים בו מעורבים מתכננים רבים מתחומים שונים.

תהליכים אלו צופנים טעויות רבות ובתוכן:

-טעות מתכנן ביחס לחקיקה המתאימה לנושא

-טעות מתכנן ביחס לוורסיה העדכנית של  השרטוט/המערכת/המוצר

-טעות מתכנן עקב ביצוע חישוב מוטעה, של מידות, עומסים וכדומה

-טעות מתכנן בהנחות היסוד של הפרויקט (קונספט)

-טעות מתכנן באי ההתייחסות למתכננים אחרים בפרויקט

-טעות מתכנן באי ההתייחסות למרכיבי תחזוקה במערכת

-טעות מתכנן בכתיבת נוהל/הוראה/הנחיית עבודה

-היעדר תכנון למקרה של שגיאה

-ועוד

טעויות אלו יכולות להיות משמעותיות מאוד, החל מחוסר האפשרות לקיים תכנון כזה וגמור ב"בכי לדורות", של מעברים לא תקינים, מילוטי אדם לא ברי השגה בעת חרום וכיוצא באלה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים