בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

הנחיות בטיחות כלליות

 • כל רכב החונה בתוך המוסך יהיה במצב שבלם היד סגור ובנוסף יש להתקין סדי עצירה מתחת לגלגליו בצורה שתמנע תזוזתו.

 • יש לוודא שאין דליפת שמן ו/או דלק על הרצפה מהרכב שבמוסך.

 • אין לעשן בתוך המוסך ואין לזרוק בדלי סיגריות וגפרורים.

 • אין להוציא דלק ממיכל הרכב, אלא אם ננקטו אמצעי בטיחות מתאימים.

 • אין לנקות חלקי רכב עם בנזין.

 • ניקוי המנוע ומכללים אחרים ברכב יעשה באמצעות ממסים אורגנים מותרים כשהם מנותקים מהרכב.

 • יש לדאוג לאמצעים שימנעו פגיעה אפשרית של הרכב בעובדים.

 • יש להימנע משינויים במערכות חשמל וקשר שלא בהוראות כתובות ורק ע"י בעל מקצוע מוסמך, למניעת דליקות.

 • תיקוני חשמל ברכב יעשו רק ע"י חשמלאי מורשה.

 • אין להשאיר מיכל דלק רפוי וללא מכסה סגור.

 • אין להשאיר צנרת דלק דולפת.

 • חיבורי דלק חייבים להיות מהודקים למניעת אפשרות דליקה.

   

התנעה ונסיעה

 • עובד המניע מנוע המורכב בכלי רכב, יוודא לפני התנעתו:

  • ידית תיבת ההילוכים בהילוך סרק (ניוטרל). 

  • בלם היד (חניה) סגור.

  • דוושת המצמד לחוצה.

 • מותר להניע את המנוע בכלי הרכב רק למכונאי או בעל מקצוע אחר שבידו רישיון נהיגה בר תוקף לרכב מהסוג הנדון. מכונאי לצורך זה אפשר לראות גם בנער עובד או שוליה בעל וותק של שנתיים במקצוע.

 • לפני התנעת המנוע בכלי הרכב, יש לוודא כי אין עובדים על המנוע עצמו, אין עובדים מתחת לרכב, לפניו ולא נשענים על צידיו.

 • בכל תמרון נהיגה שהנהג אינו רואה בבירור את השטח מסביב לרכבו (כגון נסיעה לאחור, עליה על בור, או רמפה) יש לוודא שתנועת הנהג תכוון על ידי עובד הנמצא מחוץ לרכב.

 • בשעת הנעת מנוע בתיקון, יש לוודא שכל החלקים הנעים של המנוע יהיו רתומים היטב.

 • יש לדאוג להרכבת כל המגנים לחלקים הנעים במנוע לפני הנעתו, על מנת למנוע היתפסות חלקי גוף בתוכו. אין לקרב ידיים או כלים אל חלקים שנעים ומסתובבים במנוע.

 • יש לקבוע כללים ברורים בקשר לתנועת הרכב לתנועה בשטח המוסך ובתאי העבודה (כיוון תנועה, מהירות).

 • יש לסמן בחיצים את כיווני התנועה ואת נתיבי התנועה ולדאוג שדרכי הגישה ישמרו פנויים.

 • בכלי רכב בעלי מעצורי אוויר, הנסיעה תהיה רק לאחר שהצטבר לחץ מספיק במיכלים.

 • יש לנוע במהירות נמוכה ביותר, בהילוך ראשון או שני ולהימנע מנסיעה אחורנית.

 • כניסת רכב לתא העבודה - מתחילה ב"עצור"!

 • בשום פנים אין להזיז רכב שמעצוריו מפורקים או מקולקלים. כלי רכב כנ"ל השוהה בשטח המוסך, יצויד בשילוט חיצוני מתאים (בחזית ומאחור) ובשילוט על גלגל ההגה האוסר להזיז את הרכב.

 • יש להתחשב במצב מעבר משמש לצל ומאור לחושך, בעת כניסת רכב לתא עבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים