יתירות במערכת

נושאי המשימה מספר 21001+21002

יתירות פסיבית ויתרות אקטיבית

יתירות הנדסית מתפקדת בשני אופנים, יתירות פסיבית ויתרות אקטיבית. שניהם מתאפיינים בכפילות או עודף כושר יצור

או תפוקה מעבר לדרישות המינימליות או מגבלות בטיחות הדרושות ונועדו למנוע מצב של ירידה פתאומית בביצועים או

השבתה מוחלטת עקב תקלה.

הם פועלים באופן אוטומטי ללא צורך בהתערבות חיצונית ובכך משפרים את אמינות ויציבות המערכת.

דוגמה ליתרות:

במטוסי נוסעים ומטען גדולים, על מנת לשמור על הבטיחות, מופעלים הגאי המטוס בשלוש צורות אפשריות:

א. בעזרת מערכת הידרולית המקבלת הזנה ממשאבות משני מנועים

ב. בעזרת מערכת הידרולית נוספת, המקבלת הזנה ממשאבות שני המנועים האחרים.

ג. בלחץ ידני על מוט ההיגוי וכבלי היגוי מכניים, במקרה של כישלון המערכות ההידרוליות.

ד. יתרות נוספת מתקיימת בכך, שכל משאבה הידרולית, בכל אחד מהמנועים, יכולה להפעיל את ההגאים הנדרשים במחצית

    הכח הנדרש.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים