"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

מבוא

 

לוחות מעקב כדוגמת "פרט" ו"גאנט", משמשים ככלי עזר תכנוניים לביצוע חישובי זמן ריאליים, לצורכי מעקב ובקרת פרויקטים, במיוחד בתהליכי ייצור שונים.

 

לוח ""פרט""

PERT –"Program Evaluation and Review Technique”

השימוש בכלי

כל אירוע בפרויקט מסומן כנקודה גרפית על ציר הזמן, המהווה נקודת סיום אירוע מסוים ונקודת

ההתחלה של אירוע חדש.

השלמת רצף הנקודות/הפעולות מביא לסיום הפרויקט.

סימון הנקודות מאפשר לראות את הרצף והיחסים בין חלקי העבודה השונים.

חיצים משמשים לציון כל פעולה. הפעילויות הן בדרך כלל טוריות אך יתכנו פעולות
במקביל על גבי רשת ה -PERT מסתמן "הנתיב הקריטי" – משך הזמן המינימלי

הנדרש לביצוע הפרויקט.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים