עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

הסיכונים בעבודת משמרות

עובדי משמרות פעמים רבות עייפים ומנומנמים בעבודה, בשל שעות העבודה הייחודיות. עייפות

יתר מקשה על הריכוז, וחוסר ריכוז מגביר את האפשרות לטעויות או לתאונות. במקרים מסוימים,

זה עלול להיות גורם סיכון הן לעובדים והן לציבור שאותו הם משרתים. לעתים, העבודה

במשמרות כרוכה במתח ובלחץ שעלולים להחריף בעיות בריאותיות, כגון מחלות לב או

הפרעות במערכת העיכול.

השפעות בטווח קצר

זמן קצר לאחר תחילת העבודה במשמרות אנשים שמגיעים הביתה לנוח מבחינים בשינויים

באיכות ובמשך השינה שלהם.

עובדי לילה "זוכים", לרוב, לכמות השינה המועטה ביותר. עובדי ערב זוכים לכמות הרבה

ביותר, ועובדי יום זוכים לכמות בינונית של שינה. עובדי לילה נאלצים לישון בשעות היום, כאשר השעון

הביולוגי שלהם גורם להם לחוש ערים יותר. שינה ביום היא לרוב קצרה יותר מאשר שינה בלילה - לעתים קצרה בשעתיים או בשלוש שעות. שינה ביום היא אף קלה יותר מאשר שנת לילה. הישנים ביום מדווחים לעתים קרובות שאינם ישנים בצורה עמוקה ביום כפי שהם ישנים בלילה. כיוון ששנתם קלה יותר, הם מתעוררים בקלות מרעשים, ובשעות היום הרעשים רבים יותר.

הן עובדי לילה קבועים והן עובדי לילה מתחלפים ישנים פחות טוב כשהם עובדים בלילות. עם זאת, עובדי משמרות מתחלפות ישנים פחות מכולם. השפעות בריאותיות לטווח ארוך

בטווח הארוך, עבודת משמרות בלו"ז תובעני עלולה להשפיע על בריאותו של אדם. עם זאת, חקר הבריאות של העובדים הוא בעייתי.

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה