ויברציה

נושאי המשימה מספר 15001+15002

תיאור ויברציה

 

ניתן לראות תאור של ויברציה בלינק הבא:

file:///C:/Users/DAVID/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KHV3AOEQ/Thermally_Agitated_Molecule.gif

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים