נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

חשיבות השימוש בנעלי מגן כציוד מגן אישי

 

השימוש בציוד מגן אישי חשוב מאין כמוהו.

כבר בימי בראשית השתמשו בציוד מגן אישי וכמוהו ניתן למצוא בציורי מערות קדומים, בקברים עתיקים ובדברי התורה:

"וילבש שאול את דוד מדיו ונתן קובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון"

(שמואל א', י"ז, פסוק ל"ח).

 

"ולא יורה שם חץ ולא יקדמה מגן".

(מלכים ב', י"ט, פסוק ל"ב).

 

מטרתו של הציוד להגן על האדם העובד בעת עבודתו, ולפיכך הוא חייב להתאים לעובד זה ולא אחר.

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה