סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

סולם נסמך

(שחיל - מתארך)

סולם מדרגות עם שלבים רחבים

שימושיו של הסולם (דוגמאות לסולמות)

 סולם מדרגות עם משטח עבודה

סולם מדרגות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים