פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

ביבליוגרפיה

 

.1תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

.2OSHA  

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjg

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים