קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

מבוא

קו חיים מהו?

לקו עיגון/חיים, קיים תקן ישראלי וולונטרי 1849 חלקים 3.01 ו- 3.02 הדן בין היתר בקו עיגון:

ת"י 1849 חלק 3.01 - ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה- בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח, קובע את הדרישות, שיטות הבדיקה, הסימון, המידע המסופק על ידי היצרן והאריזה עבור בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח, אשר, בדרך, מחוברים לסולמות קבועים או לשלבי סולם או משולבים בהם, והמכווננים בצורה נאותה למבנים מתאימים. בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח המתאימים לתקן זה הם תת-מערכות היוצרות את אחת ממערכות בלימת הנפילה שהתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 10 חל עליהן כאשר הן מצורפות לרתמת גוף שלמה כנקוב בתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 8, לרבות נקודת חיבור קדמית הממוקמת כראוי ביחס לבולם הנפילה. טיפוסים אחרים של בולם נפילה נידונים בתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 3.2 ובתקן הישראלי 1849 חלק 7. בולמי זעזועים נדונים בתקן הישראלי 1849 חלק 5.

 

ת"י 1849 חלק 3.02 ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה- בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש, קובע את הדרישות, שיטות הבדיקה, הסימון, המידע המסופק ע"י היצרן והאריזה עבור בולמי נפילה מונחים

הכוללים קו עיגון גמיש שניתן לעגן אותם לנקודת עיגון עליונה. בולמי נפילה מונחים הכוללים

קו עיגון גמיש המתאימים לתקן זה הם תת-מערכות היוצרות את אחת ממערכות בלימת הנפילה

שהתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 10 חל עליהן. טיפוסים אחרים של בולמי נפילה נדונים בתקן

הישראלי ת"י 1849 חלק 3.1 ובתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 7. בולמי זעזועים נידונים

בתקן הישראלי ת"י 1849 חלק 5.

תקן EN795 דן אף הוא בקו חיים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים