מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

מבוא

מהי מערכת הידרולית

כפי שנאמר, תכונות הנוזלים העיקריות, המאפשרות להפעיל מערכת

הידרולית הם:

  - הנוזל הינו "זורם" בלתי דחיס.

  - לחץ בנוזל מתפשט בכל הכיוונים במידה שווה ופועל במאונך     

    על דפנות הכלי.

 

הציור הסכמתי מראה כיצד ניתן בעזרת תכונות אלו, להעביר לחץ נוזל

בתוך מערכת הידרולית, בעזרת כח נמוך יחסית ולייצר כח רב, במקום

הפעלת עבודה מכנית הדורשת כח רב.

עקרון הפעולה:

כח, המופעל על בוכנה (1), מעביר לחץ נוזל (בהתאמה לשטח הבוכנה (3)),

בתוך מיכל סגור (5), המתפשט בכל הכיוונים במידה שווה ופועל במאונך על

דפנות הכלי. כח זה מופעל על שטח בוכנה גדול יותר (4) ומרים את בוכנה 2.

הדרך אותה עושה בוכנה 1 גדולה יותר מהדרך אותה עושה בוכנה 2 (בגלל הפרשי השטחים),

אך הישגנו יתרון בעצם הפעלת כח קטן לאורך דרך גדולה וקבלת כח גדול לאורך דרך קטנה.  

אחורה

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס