מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת כיבוי אש אוטומטית

כל מערכת כיבוי אש אוטומטית כוללת לפחות מערכת שליטה ובקרה, צנרת הובלה, שסתומים ומתזים.

המערכת צריכה לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1596.

המערכת מקבלת את הנוזל (מים) מצנרת עירונית, או ממיכל אגירה ומשאבות, כאשר לחץ המים העירוני אינו מספיק.

הפעלה אוטומטית של המערכת מבוצעת בעזרת גלאי מקומי או ממערכת גילוי אש.

לצד השימוש במים, קיימות מערכות הפועלות בגז ומיועדות למתקנים, ציוד ומקרים מיוחדים (שיעור זה אינו עוסק בכך).

מערכת כיבוי אש

מערכת גילוי אש

הגדרת הוראת נציב כבאות ל"מערכת כיבוי אש " כוללת מערכת ידנית או אוטומטית לכיבוי אש או עשן, להפעלת אמצעי התרעה, כיבוי אוטומטי, מערכות שליטה בעשן ומערכות בנין אחרות 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים