חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

חפירה היא כל עבודה הכרוכה ביצירת תעלה, לשם הנחת צינור,

כריית מנהרה, בור בחלק תת קרקעי של בניין ועוד

שלב תכנון וביצוע חפירה

.1. המידע הדרוש לפני ביצוע עבודת חפירה

.2. מהי עבודת חפירה

.3. סוגי הקרקע בהם מבוצעת עבודת חפירה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים