דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

שימושי דו"ח בטיחות

דוחות בטיחות יכולים לכלול את הבאים אך לא רק:

  - דוחות מטעם גורמים שונים המוכנסים לתיק מפעל; 

  - דוחות מנהל עבודה בתיק אתר;

  - דוחות ממונה בטיחות (ביחס לכל אחד מהסעיפים עליהם   הוא אמון על        פיקחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו);

  - דוחות מפקחים ובקרים במפעל ו/או באתר;

  - דוחות בודק מוסמך (תסקיר) לעניין בניית ציוד הרמה ולחץ;

  - דוחות נוכחות בשטחי העבודה ובאזורים מיוחדים (לצורכי בחינת חשיפה      לחומרים מזיקים);

  - דוחות נוכחות בשטחי העבודה לצורך אימות תשלומי שכר;

  - דוחות חקירת תאונות מטעם מפקחים ממשלתיים

    ועוד

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה