גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

תרגיל קצר - תשובה

 

להלן חלק מהממצאים אותם היית אמור למצוא:

1. לא קיים שיפוע נדרש לחפירה/תעלה

2. אין דיפון מוסדר

3. הסרט האדום/לבן המקיף את החפירה לא מוצב כיאות

4. בצד שמאל של התמונה עומד עובד קרוב לשפת החפירה במקום בו יש סיכוי לקריסת  האדמה

5. בצד ימין למעלה, מונחים צינורות בקרבה מיותרת לשפת החפירה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים