בטיחות במשרד

נושאי משימה מספר 35001 + 35002

קבוצה מספר 2 - עומסים גיהותיים

• טמפרטורות סביבה

• חוסר חמצן (עודף CO2)

• לחות

• חוסר בתנועת אוויר

• רעש מזיק

• מיקום תחנת העבודה ומידת התאמתה לעובד/ת

• גורם אנושי

 

השוני בין גורם סיכון "קלאסי" לבין עומס גיהותי
במירב המקרים העובד יכול לשלוט על גורמי הסיכון בכך שיעבוד נכון וימנע מפעולות שעשויות לסכן אותו. בנוסף, העובד חייב להתריע בפני המעסיק (התופס) על מפגעים וסיכונים חדשים המתגלים בזמן העבודה. לעומת זאת, קשה לעובד לאתר ולשלוט בעומסים הגיהותיים וכאן נכנס לתמונה צוות הבטיחות של הארגון שתפקידו למנוע עומסים אלה.

 

כללי התנהגות לעבודה בטוחה
לאחר שדנו בגורמי הסיכון הקיימים במשרד, נלימד כיצד ניתן לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ולהמנע מתאונות ומחלות מקצוע.

•  שריפות – יש לבדוק ולוודא שהציוד החשמלי בסביבת העבודה יהיה שמיש ותקין. אין לבצע שינוים ותיקונים בציוד, במקרה של    
   תקלה יש ליידע את הגורם המתאים בארגון

•  למידע נוסף בבטיחות חשמלפנה לקורס בנושא חשמל

•  כוויות ממכונת הקפה –   חשוב שבעת מזיגת מים חמים תופנה מלוא תשומת הלב לתהליך.

•  החלקה על ריצפה רטובה – כעקרון אין לרוץ או לנוע במהירות במשרד, במידה והרצפה רטובה ולא קיים שילוט אזהרה מתאים,
   יש לדווח לגורם המתאים.

•  מכות חשמל – חשוב לבדוק את הציוד החשמלי לפני השימוש, רק לבעל מקצוע מתאים מותר לתקן ולטפל בציוד חשמלי.

•  נפילות מגובה – במידה ויש להשתמש בסולם, חשוב לזכור שהשימוש בסולם מעל 2 מטר מותר רק לאנשים מוסמכים. בכל
   מקרה, יש לוודא שהסולם בעל תקן ישראלי, תקין ומוצג בצורה נכונה ויציבה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים