בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

לשון החוק

חקיקת העבודה מתייחסת במספר מקומות להיבטי הבריאות של העובד ובהם:

פקודת הבטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה

חוק עבודת נוער

חוק עבודת נשים

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה:

סיכוני בריאות סביבתיים:

אבק לסוגיו, חום, אוורור, תאורה, רעש, ניקיון, צביעה וסיוד, צפיפות, נוחיות ורחצה, שמירת בגדים, מקומות ישיבה,

עזרה ראשונה, מקום לאכילה ושתיה

חוק ותקנות עבודת נוער:

סיכוני בריאות סביבתיים:

הגבלת שעות עבודה ואיסורי עבודה בתחומי עיסוק מסוימים

חוק ותקנות עבודת נשים:

סיכוני בריאות סביבתיים:

הגבלת שעות עבודה ואיסורי עבודה בתחומי עיסוק מסוימים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים