זכוכיות ועבודות זיגוג

נושאי משימה מספר 48001+ 48002

מבוא

 

בחקיקה, ניתן למצוא התייחסויות רבות לזכוכית, החל בתקנות  הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו 1986), בדבר "חומר שביר" – חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם, כגון: לוחות מאסבסט-צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו בלתי בטוחים וגמור בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997. 

 

קיימים גם תקנים ישראלים העוסקים בזכוכיות מסוגים שונים וחלקם בעלי היבטי בטיחות.

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997.

הגנת פנים ועיניים - ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית

ביקורת האש בתנור, לרבות כור, וביקורת התהליך בתנור אם הוא משמש להתכה, חיסום, הרפיה או עיבוד של זכוכית;

מילוי בקבוקי זכוכית במשקה תוסס;

הגנת רגליים

יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;

הגנה כללית של הגוף

יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;

תקנות  הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו 1986)

 "חומר שביר" – חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם, כגון: לוחות מאסבסט-צמנט,

  לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית

תקן 938 סעיף 2 – מתייחס לזכוכית שקופה;

תקן 928 סעיף 3 – לסוגי זכוכית בטיחות;

תקן 1099 – בטיחות עבודות הזיגוג בפנים   

      הבית, כגון דלתות ומקלחונים;

תקן 1142 מתייחס לבטיחות מעקות זכוכית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים