אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

דוגמאות לאזורי סיכון ומרחקי בטיחות

דוגמאות לאזורים ולסיווגים הנ"ל ניתן למצוא בתחומים שונים כגון:

- סיווג אזורי סיכון ומרחקי בטיחות בבנייה

  דוגמה: המרחק המקסימלי המותר של קצה הפיגום מקיר הבניין, או מרחק העבודה המותר מקווי חשמל במתחים שונים

- סיווג אזורי סיכון ומרחקי בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים

: דוגמה : המרחק הנדרש בהרחקת עובדים בזמן טעינת חומר נפץ לקדח באתר עבודה

- סיווג אזורי סיכון למקומות בעלי אווירה נפיצה

  דוגמה: הדרישה למנוע מוגן התפוצצות במנדף לחומרים מסוכנים, העשויים להתלקח/להתפוצץ

- ועוד

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים