רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

מטרת רשימות התיוג

 

מטרות השימוש ברשימות תיוג מרובות:

-     הכנת מפרט מושלם לבדיקה ומסירתו לבודק

-     הכוונת הבודק לבדיקה שיטתית בהתאמה לנושאים הנסקרים

-     אפשרות בחינת זמן הבדיקה וכמות האנשים הנדרשים לה

-     בחינת יעילות הבדיקה

-     ביצוע סטטיסטיקה לבחינת מופע ממצא החוזר על עצמו בבדיקה

 

עד כה יתרונות רשימות התיוג, אך יש להן גם חסרונות מסוימים:

-   הרשימה אינה מאפשרת "לזוז ימינה ושמאלה", קרי, אין מקום לבדיקה חסרה, אך גם לא לבדיקה נוספת.

    בכך מקבעת הרשימה את דרך הבדיקה ובצידה מונעת חשיבה יצירתית.

-   חיסרון נוסף הינו החשש מטעות מתכנן הרשימה (נזכור, גם הוא בן אנוש...)

 

רשימת התיוג טובה הן לביצוע בדיקה פרואקטיבית והן לביצוע בדיקה ראקטיבית:

בבדיקה פרואקטיבית– שימוש ברשימות תיוג לפני ביצוע פעולה כלשהי

בבדיקה ראקטיבית– שימוש ברשימות תיוג לאחר אירוע, כדוגמת ביצוע תחקיר סדור על פי מפרט בדיקה המהווה רשימת תיוג.

 

 

מי מייצר רשימות תיוג?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים