מה / אם

נושאי משימה מספר 37003 + 37004

מטרת השיטה

 

מטרות השימוש בשיטת "מה/אם" מרובות:

-     העלאת שאלות כחיזוי מוקדם להיווצרות אירוע כשל אפשרי

-     בחינת מרכיבי המעורבים השונים בנושא הנבדק

-     הכנת מפרט לבדיקה ומסירתו לבודק

 

יתרונותיה:

-     מאפשרת חשיבה יצירתית

-     הכנת הרשימ המאפשרת "לזוז ימינהו שמאלה", "מעלה ומטה", קרי,יש מקום להעלות עוד ועוד שאלות למכביר של מה/אם.

 

עד כה יתרונות רשימות התיוג, אך יש להן גם חסרונות מסוימים:

-     יש להקפיד על יצירת תהליך מוסדר שימנע "התפרעות" מיותרת

-     חיסרון נוסף הינו החשש מטעות מתכנן הרשימה ש"ישכח" משהו (נזכור, גם הוא בן אנוש...)

-     תהליכיה עבודה השונים חייבים להיסקר ע"י צוות הבקיא בתהליכי העבודה.

רשימת "מה/אם" הינה לביצוע בדיקה פרואקטיבית בלבד לפני ביצוע פעולה כלשהי.

 

 

האם ניתן להשתמש ברשימה זו לבדיקה ראקטיבית?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים