מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות- (דף 2)

 

איזורי סכנה

ניתן להבחין במספר איזורי סכנה במכונות ובסביבתן:

*איזור העיבוד

*מערכת העברת תמסורת כח

*חלקים נעים אחרים

עקב הסכנות באיזורי העובדה השונים במכונות,קיימת סכנת הפגיעות, כדוגמת פגיעה כתוצאה מ:

 *תנועה סיבובית

*נקודות מגע ומשיכה

*תנועות של לך ושוב

*פעולת ניקוב

*פעולת חיתוך

*פעולת גזירה וכפיפה

*פליטת חלקי מכונות

*פליטת חומרים

תנועה סיבובית המהווה סיכון

נקודת היתפסות

נקודת היתפסות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים