מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיגון מכונות - מגינים והתקני התקלות

 

בעבודה היום-יומית במפעלים ובארגונים שונים ניתן למצוא סוגי מכונות שונות כגון:

משחזה 
מקדחה
מחרטה
מכבש
מכבש כיפוף
מגזירה
מכונות גלילים
מכונות לעיבוד עץ
מכונות ליציקת לחץ
מכונות לעיבוד עץ
מכונות ליציקת לחץ
מכונות לעיבוד עורות
מכונות נייר ודפוס
מכונות לעיבוד גומי 
מכונות לזכוכית/קרמיקה
מכונות ליצור פלסטיקה
מכונות טקסטיל
מכונות ליצור מזון
מכונות אריזה
מערבלים
מסחטות
מכונות חקלאיות
מכונות בניה/כריה/חפירה
מכונות מטבח
רובוטים
ועוד.

 

במכונות אלו קיימים אזורי סכנה ופגיעה שאותם יש למגן ומפניהם צריך להיזהר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים