שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

מה קורה פה??? מסוכן... לא?!!!   

    (שלט שנמצא באתר בניה)                                                     ברור...  הלא כן?                       

 

ומה בנוגע לסימונים ושילוטים?
במסגרת שיעור זה ניגע בשני היבטים הקשורים בסימונים ושילוטים:

1."קרחות יער" מחד ו"עומס רב" מאידך.

2.טעויות בהבנת השילוט והסימון.


בהיבט הראשון, במקומות עבודה רבים ניתן לגלות "קרחות יער" אדירות, שבהן אין ולו גם סימן או זכר לתימרור או שילוט כלשהו ולעיתים, ניתן לגלות מסה גדושה של תמרורים ושלטים עד ש"מרוב עצים לא רואים את היער", עד כדי כך שהדבר מביא לידי התעלמות מוחלטת מסימנים אלו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים