ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

הריתוך הגזי:

1. הריתוך הגזי מבוסס על יצירת חום באמצעות להבה הניזונה מגז דליק, עם או בלי תוספת חמצן.

2. בהתאם לסוג הגז מתקבלות עוצמות החום והטמפרטורות הבאות:

 

 

התכונה החשובה ביותר של להבת הריתוך, הקובעת את מהירות התהליך, היא הטמפרטורה שלה. החום מועבר למתכת על-ידי הולכה מואצת ועל-ידי קרינה. ההולכה היא יחסית לכמות הגז הנשרפת ולהבדלי טמפרטורה בין הלהבה ובין המתכת. הגדלה קטנה של טמפרטורת הלהבה, עשויה להגדיל במידה ניכרת את מהירות הריתוך.

 

זכור!
טמפרטורת הלהבה תלויה בערך הקלורי של הגז הבוער, ובכמות החמצן הנצרכת בבעירה. גורמים שונים עלולים להקטין את טמפרטורת הלהבה, כגון: היווצרות אדי מים תוך התהליך הכימי של הבעירה; נוכחות גז אדיש כחנקן, הצורך חום אבל אינו משתתף בתהליך. יחס בלתי נכון בין כמות הגז הבוער ובין כמות החמצן, דבר זה גורם לבזבוז אחר הגזים ולחימומו ללא צורך.

 

את הגז ואת החמצן ביחס מסויים מעבירים דרך תא ערבוב שהוא חלק ממבער הריתוך. המבערים בנויים בצורה כזו שהם מבטיחים לרתך שליטה מלאה על הלהבה. אותו המבער משמש גם לפעולות אחרות, מלבד הריתוך, כגון: חימום, כיפוף, יישור
וטיפול תרמי של חלקים. כמו כן, משתמשים בלהבת הגזים במבער מיוחד לשם חיתוך מתכות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים