מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002


מחלת מקצוע (מחלת משלח –יד) 
מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו, בהיותו חשוף לגורמים מזיקים                                     (כימיים, פיזיקלים, ביולוגים, וכו'). מחלת מקצוע היא תוצאה של חשיפה חוזרת לגורם המזיק לאורך                                        זמן (חשיפה כרונית). בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד מפורטת רשימה של מחלות מקצוע,                                          עליהן יש לדווח למפקח עבודה אזורי. 
לדוגמא – בעיות גב (ראה איור מצורף) 


הביטוח הלאומי (חוק ביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ ‏פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה‏ ‏סימן ב'( מגדיר "פגיעה בעבודה" כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. מחלת מקצוע על פי הביטוח הלאומי הינה מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו. 
 
התרשים המצורף מדגים– אומנם על סמך נתונים                                                                                                     מאנגליה – את התרומה השלילית של מחלות המקצוע                                                                                                  לאובדן ימי עבודה במשק.

   
הגורמים המובילים למחלת מקצוע 

מעבר לחשיפה לגורמים מזיקים גם המיקרוטראומה תורמת להיווצרות מחלת מקצוע. תורת המיקרוטראומה קובעת שפעולות חוזרות ונשנות בתחום העבודה, יכולות לגרום לתאונות עבודה ולכן הצטברות של אירועים "בעיתיים" גורמים בסופו של דבר לפגיעה בעובד וניתן במיקרים מסוימים להכיר בכך כתאונת עבודה. לדוגמה, ראה איור, סיידים וצבעים עובדים שאותה תנוחה ומפעילים את שרירי הדיים והגוף בתנועות מחזוריות. 

 

 

 


 

 
דוגמא - 
עובד יהלומים התלונן על כך שעקב פעילות חוזרת ונשנית בעבודתו "נרדמו" ידיו וביקש להכיר בכך כבתאונת עבודה. 
בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו והלה ערער לבית הדין הארצי. בית דין זה אימץ את תורת המיקרוטראומה ובהסתמך על חוות דעת רופאים מומחים, קבע כי מחלתו של מלטש היהלומים הינה תסמונת הנעלה הקרפאלית בכף היד ויש להכיר בה כתאונת עבודה על-פי תורת המיקרוטראומה. 
בית הדין הארצי קבע כי פגיעות חוזרות ונשנות, שבאו במצטבר לאורך שנים רבות, יוכרו במקרה הנדון כתאונת עבודה וחייב את המוסד לביטוח לאומי ל הכיר בתביעתו של העובד שערער.    

 

חשוב- כיצד מתפתחת מחלת מקצוע?

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים