תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

סוגי נורות

ניתן לחלק את הנורות ל 3 קבוצות: נורות ליבון, נורות פלואורסצנטיות ונורות פריקה בעוצמה גבוהה.

 

נורות ליבון

• צבע אור נעים – CRI  - גבוה בהשוואה ליתר סוגי הנורות -  100-95 . 

• נצילות אורית נמוכה  - פחות מ-5% מהאנרגיה המושקעת בנורה הופכים                                                                              לאור, וכל היתר - לחום.

• משך חיים קצר יחסית כ-1,000 שעות.

• עלייה במתח אספקה מקצר את משך החיים.

•נ צילות אורית עולה באופן משמעותי עם עליית ההספק שלה.

• נורה אחת של 100 ואט יעילה יותר משתי נורות של 60 ואט = חיסכון                                                                                   של 20% בהוצאות על חשמל, ללא שינוי משמעותי ברמת התאורה

 

 

 נורות טונגסטן + הלוגן + קוורץ - QTH

• נורת ליבון "משופרת" - מכילה, בנוסף על גז אינרטי, גם כמות זעירה של יוד                                                                          או של הלוגן אחר, המשפר את תכונותיה.

• שיפור בנצילות האורית בכ-20%.

• תפוקת אור וצבע יציבים יותר במשך חיי הנורה .

•אורך חיים 1000 עד 4000 ש"ע.

• מפיצות החום הגדולות ביותר והמסנוורות ביותר.

• ממתח נמוך מאד (עם שנאי V12) ועד 220V.

• חיסרון – לחץ וסכנת התפוצצות, רגישות למגע יד.

 

 

נורות פלואורסצנטיות

מנורות פריקה – אך בלחץ נמוך יותר - עם ציפוי פלואורסצנטי.

•"צינור זכוכית" מוארך שמכיל כספית בלחץ נמוך מאוד.

•צריכת חשמל נמוכה – 1/6 ממנורת ליבון.

•חוסכות אנרגיה בשיעורים של 10%-20% לעומת נורות רגילות .

•אורך חיים גבוה ~ 15,000 שעות (יורד ככל שעולה מספר ההדלקות של הנורה).

גוונים: לבן קר, לבן חם, או אור יום.

•פיזור חום נמוך מאוד - חוסכת בהוצאות קירור מבנה.

•רגישיות להפעלות וכיבוי תדירים.

•עשויים לגרום להבהובים.

 

 

 

חשוב- מתי והיכן תשתמש בכל אחד מסוגי הנורות?

אחורה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

קדימה