בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

תוצאות שריפת חשמל

 

בתמונה משמאל ניתן לראותשריפה שפרצה עקב קצר חשמלי

במאוורר מערכת המיזוג

 

בתמונה מימין תוצאות שריפה של מסך מחשב - 

Monitor   

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים