בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

תפקידיו של בודק מוסמך


הבודק המוסמך הינו גוף בלתי תלוי שאינו חשוד בהטייה של עובדות או בהעלמתן.

ככזה, על הבודק המוסמך מוטלים התפקידים הבאים:

-      לבחון את המתקנים והציוד הנדרשים בבדיקת בודק מוסמך

-      לבחון מתקנים אלו עפ"י דרישות החוק לצורת הבדיקה ולזמן הבדיקה

-      למלא תסקיר בדיקה ובו רישום כל הנדרש, כולל פגמים שאותרו על ידו בבדיקה

-      לשלוח תסקיר לבעל המתקן הנבדק ולשרות הפיקוח על העבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים