ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

6. חלקים למיליון (חל"מ) PPM – Parts Per Million

 

7. הרמה המרבית  המותרת לשהייה במשך 30 דקות – IDLH

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים