ימי עיון והשתלמיות

המחלקה מספקת מגוון של ימי עיון בתחומים שונים. ימי העיון מוכרים על ידי הפיקוח על העבודה - מפקח עבודה ראשי, כיום כשירות.

ניתן לבנות ימי כשירות נוספים המותאמים ללקוח

להלן רשימה חלקית של ימי העיון הניתנים - 

 • אדם סביבה ומכונה 

 • אחראי הבטיחות כמאמן בעולם הבטיחות

 • אחריות ממונה הבטיחות לבריאות העובדים 

 • אחריות פלילית ואזרחית

 • איכות הסביבה

 • אסטרטגיית ניהול הבטיחות בתשתיות ובניה"

 • ארגונומיה והגורם האנושי

 • בטיחות באתרים ותשתיות בניה הנדסית

 • בטיחות בחשמל

 • בטיחות במטבחים מוסדיים

 • בטיחות בעבודה עם גפ"ם

 • בטיחות בעבודות ריתוך

 • בטיחות וגהות בחקלאות

 • בנייה ירוקה 

 • גז טבעי

 • הבנת זירת העבודה וסיכוניה הגהותיים 

 • הגברת ההשפעה של ממונה הבטיחות - סדנת סימולציות

 • הדגשי בטיחות מתקדמים 

 • הדרכה טובה בפני קהל

 • הדרכה, רישוי והסמכה - בין השורות

 • הובלת גז טבעי

 • היבטים משפטיים בעבודת הממונה על הבטיחות

 • הידראוליקה ופנאומטיקה 

 • היערכות לחירום

 • הקמת מערך הבטיחות בארגון

 • השימוש במדדים לשיפור הבטיחות 

 • השפעת תקנות עבודה בגובה על הארגון

 • התמודדות עם לחץ ושחיקה

 • חידושים בחוקים ותקנות

 • חיזוי כשלים והערכת סיכונים

 • חקירת תאונות עבודה

 • טיפול יעיל בהתנגדויות

 • יישום והטמעת כללי בטיחות בעבודה עם קבלנים ונותני שרות 

 • יישום משחק הבינגו בבטיחות

 • כלים להתמודדות בפני תביעות נזיקין בבטיחות

 • כלים לחיזוי כשלים והערכת סיכונים בתעשייה ובבניה

 • כלים לניהול בטיחות תקין 

 • כלים מנצחים בידיו של ממונה על בטיחות

 • כשלים ולקחים באירועים המוניים

 • ממונה בטיחות ככלי על לוח השחמט

 • סביבה איכותית ובטוחה 

 • סובב סביב סביבה 

 • סקר פסקי דין

 • עד מומחה

 • עורכי מבדקים פנים מפעליים

 • פרשנות משפטית לממונה בטיחות

 • רענון עזרה ראשונה 

 • תורת התחקור לתאונות עבודה  בתעשייה ובבניה

 • תכנון והנדסה לבטיחות

 • תקנות וחידושים בחשמל

 • תרחישי תאונות בתעשייה ובבניה ומניעתן