ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

 4. רמת הפעולה 

"רמת הפעולה" – (AL) = Action Level – זוהי מחצית החשיפה המשוקללת המותרת, לגבי גורמים כימיים ורבע החשיפה המשוקללת המותרת – לגבי אבק מזיק. החל מרמה זו קיימת חובה לפקח על בריאות העובדים באמצעות ניטור סביבתי (בדיקות סביבתיות תעסוקתיות), וניטור ביולוגי (בדיקות רפואיות תקופתיות).

 

5. חשיפה משוקללת לתערוכת של ממיסים אורגניים  

לממסים אורגנים המופיעים בתערובת ישנה התייחסות נוספת מבחינת תקני חשיפה המטפלת באפקט המתווסף של הממיסים בתערובת מתוך שיקול שלממיסים השפעות בריאותיות דומות.
האפקט של תערובת ממיסים מורכב מסך האפקטים של המרכיבים הבודדים שלה.
לצורך שקלול האפקט הכללי של התערובת, מסכמים את סך החשיפות המשוקללות של כל המרכיבים ומשווים אותו לרמה מרבית משוקללת של יחידה אחת שלמה, כאשר כל מרכיב תורם חלק מסוים או שקולה ליחידה זו בהתאם לרמת הסיכון שבו שקולה זו מחושבת על-ידי ריכוז המרכיב שנמדד ברמה המרבית שלו.

 

סך המנות או השקולות מהווה את סך אפקט החשיפה. הרמה המרבית המשוקללת המותרת  לחשיפה לתערובת היא

כאמור 1 (100%).

 

הערה:  למרות האמור לעיל, רווחת הדעה הרפואית כי חשיפה לתערובת של ממסים אורגנים יכולה לייצר אפקט בריאותי הגדול מסך האפקטים של מרכיביו הבודדים ולאו דווקא שווה לו.

 

אופן דגימה:

דגימה אישית - מערכת הדגימה מוצמדת לעובד במשך עבודתו.

•אזור נשימה - מערכת הדגימה דוגמת את אזור הנשימה של העובד.

•דגימת שטח -  מערכת הדגימה מוצבת בנקודה קבועה באזור העבודה.

• דגימת משטח - איסוף חומר שוקע או ניגוב משטח עבודה.

 

יחידות של הבעת ריכוזי חומרים באויר:

• מ"ג/מ"ק - ריכוז החומר במיליגרם מסה במ"ק אחד של אויר. 

•מק"ג/מ"ק - ריכוז החומר במיקרו גרם מסה במ"ק אחד של אויר.

חל"מ (PPM) - חלקים למיליון – ריכוז אדים או גזים באויר שמובע על-ידי היחס שבין מספר יחידות נפח של החומר הנדון לבין מליון יחידות נפח של אויר (יחידות נפח זהות).

•סיב/סמ"ק - ריכוז החומר הסיבי מובע לפי מספר הסיבים בסמ"ק אויר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים