ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

הגדרות, מונחים, קיצורים והרחבות

 

1. דליקות

נקודת הבזקה (Flash Point) – טמפרטורה שבה מפתח הנוזל אדים דליקים בכמות כזו שהתקרבות למקור אש (ניצוץ) תגרום להתלקחות.

נקודת הצתה (Auto Ignition Temperature Point) – טמפרטורה בה מתלקח חומר ללא מקור אש חיצוני.

 

  2. בולות פציצות

 

3. קיימות 3 הגדרות שונות של TLV (ערכי סף גבוליים) שיפורטו להלן: 

3.1 TWA – TLV

TWA הם ראשי תיבות של Time Weighted Averege, כלומר, זהו TLV ממוצע המשוקלל לפי זמן ליום עבודה רגיל של 8 שעות ו-40 שעות עבודה בשבוע, אשר בתקופות אלו, כמעט כל העובדים בהיותם חשופים בצורה חוזרת ונשנית, יום אחר יום, לא יינזקו.

 

3.2 TLV – STEL

הביטוי  STEL הינו Short Term Exposure Limit, כלומר TLV לחשיפה לפרק זמן קצר. זהו הריכוז המקסימלי שבו עובדים יכולים להיות חשופים באופן רצוף 15 דקות ברציפות, לא יותר מ-4 פעמים ליום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, ובמרווח של 60 דקות לפחות בין כל אחת מהפעמים, מבלי לסבול מהתופעות הבאות:

א. גירוי. 

ב.שינוי כרוני או בלתי הפיך ברקמות.

ג. סימום אצל העובד בדרגה מספיק גבוהה העלולה לגרום להגדלת הנטיה שלו לתאונות, הפרעה בתפקוד אישי ויכולת ההצלה העצמית בעת חירום.

 

3.3 C – TLV

האות "C" מסמלת גבול עליון (Ceiling), כלומר – אותו ריכוז שאסור לעלות מעליו כלל. למפר חומרים כמו גזים מגרים, רק אחד משלושת סוגי ה-TLV הינו מתאים ותקף והוא ה-C – TLV.
לחומרים אחרים, יתכן מצב ששניים או שלושה מסוגי ה-TLV שהוזכרו לעיל יכולים להיות תקיפים; הדבר תלוי במידת הפעילות הפיזיולוגית של החומרים. יוער, שכל אחד משלושת ה-TLV הינו סף שאין לעבור מעליו וכשעוברים אותו קיימת אפשרות לסכנה.
איגוד ההיגיינה התעשייתית מציין שערכי הסף המבוססים על גירויים כתוצאה מבעיות פיזיות, אינם פחות חשובים ומחייבים מאלה המבוססים על נזקים פיזיים.
במשך השנים, מתרבות הראיות לפיהן גירויים פיזיים עלולים ליצור, לגרום או להאיץ נזקים פנימיים בגלל המגע עם חומרים כימיים או גורמים ביולוגיים אחרים.

3.4 השוואה בין TLV – TWA ל-TLV-C:

הערכים הממוצעים שמופיעים בטבלאות מאפשרים למעשה סטיה מה-TWA – TLV, זאת בהנחה שישנן הפסקות גדולות יותר בזמן העבודה וזמן החשיפה הישיר קטן.
הערה – המילה "הפסקה" פירושה - אי עבודה במקום חשוף לחומר מסוכן.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים