ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

משפטי סיכון – Risk Phrases

דפי מידע רבים כיום בעולם, כוללים "משפטי סיכון", המופיעים תחת קיצורים,
כדוגמת הניתנים להלן:

R5 Heating may cause an explosion.

R19 May form explosive peroxides.

R37 Irritating to respiratory system.

R59 Dangerous to the ozone layer.

R68 Possible risk of irreversible effects.

סה"כ קיימים 68 משפטי סיכון.

 

משפטי בטיחות - EC Safety Phrases
דפי מידע רבים כיום בעולם, כוללים "משפטי בטיחות", המופיעים ומחייבים בחוקת השוק האירופי המשותף, תחת קיצורים, כדוגמת הניתנים להלן:

S1 Keep locked up.

S9 Keep container in a well-ventilated place.

S20 When using, do not eat or drink.

S49 Keep only in the original container.

S62 If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and show this container or label.

•סה"כ קיימים 62 משפטי בטיחות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים