אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 53001
 1. הכן מיפרט בדיקה ברשימת תיוג לסולמות במקום עבודתך. ציין לפחות 20 נושאי בדיקה ברשימת התיוג.

 2. מצא במקום עבודתך 3 סוגי סולמות שונים שלטעמך יש לפסול אותם. התשמש בצילומים ונמק את תשובתך.

 


נושא משימה מספר 53002 
1. בדוק וצלם במקום עבודתך סולם קבוע למבנה. ציין מהם ההוראות החלות על סולם זה וכן ציין אם הסולם שצילמת עומד בדרישות אלו. נמק את תשובתך.

2. מהם התנאים על פי התקן לפסילת סולם מתכת?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים