סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

ביבליוגרפיה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

 

תקן ישראלי 1847

 

תקן אירופאי EN 131

 

תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף ז, עמוד ב

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים