ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

לרשימת הקורסים

אחורה

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 38001:

הסבר את יתרונותיו וחסרונותיו של האצטילן כגז המשמש לריתוך תרמי

   
נושא משימה מספר 38002: 
 

הסבר את תפקידם של:

א. וסת בעל שתי דרגות הפחתה

ב. חוסם מים במערכת אצטילן

ג. פלקס (FLUX)

קדימה