ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

דפי מידע לחומר מסוכן 


מקור מצוין להערכת הסיכון בממס אורגני שבשימוש, הינו דף המידע לחומר מסוכן (MSDS), אשר מצורף לכל ממס מאת יצרן החומר. בדפי מידע אלו ניתן למצוא מידע על תכונות החומר, סיכוניו, הוראות אחסון, ציוד מגן אישי נדרש, הוראות לטיפול זמן חירום, סימונו הכימי ומספרי זיהויו (לפי מספר או"מ, CAS, NFPA) ועוד.

 

דוגמא: דף מידע לחומר מסוים בעברית (החומר אינו "ממס אורגני" וניתן כדוגמא לתצורת דף המידע)


אזהרה: דפי מידע שלהלן הינם לצורך דוגמא בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצרכי עבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים