מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

 ביביליוגרפיה וירטואלית 

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר. 
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים,

בכולם, ובצע את המטלה. 

 

 http://www.panasonic.com/industrial_oem/battery

battery_oem/batteries_oem_home.htm

http://www.israel-electric.co.il/start.htm

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

קדימה