ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

   עשה ואל תעשה


שיטות עבודה כלליות לעבודה עם ממסים אורגנים:

השתדל תמיד להשתמש בממס על בסיס מים במקום ממיס אורגני. 

• אל תשטוף ידיך בממס, השתמש במים ובסבון.

•הרחק ממס מעורך ומבגדיך, החלף בגדים אם זוהמו בממס.

• השתמש בכמות הממס המזערית אותה הינך צריך לעבודתך.

• שמור על ממסים במיכלם סגורים ומכוסים.

 

שיטות בטוחות לעבודות הצביעה:

השתמש בסוג אוורור מתאים, יניקה ונידוף.

•השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

•הצב אמצעי כיבוי אש מתאימים למקרה הצורך.

•הרחק מתקני ואביזרי חשמל מהסביבה.

•הרחק מוקדי הצתה, בעירה ותאורה מהאיזור.

• תוספי צבע שאינם ממסים אורגנים, מסוכנים אף הם (עופרת, חומרים אפוקסיים,                                                     איזוציאנטיים כרומטיים, קדמיום) – היזהר מפניהם.

• בצביעה בתוך חדרי צבע, בדוק שחדר הצבע עונה לדרישות הבטיחות הנדרשות                                                           (איוורור, ציוד כיבוי אש, מניעת דליקות, משטפת עיניים בכניסה/יציאה, ציוד עזרה ראשונה).

 

שיטות עבודה בטוחות בעבודות ניקוי שומנים ממתכות (דגריזינג קר):

החזק את החלקים במתלה או סל ולא בידיים חשופות.

• השתמש במתקני הרמה ואל תתכופף מעל מיכל, אמבטיה ודומיהם, מקומות בהם                                                             קיים ריכוז אדים גבוה.

•שנע את החומרים המנוקים לאט, כך שהנוזל ישפך מהם בעודם מעל המיכל.

• הרכב מנדף מקומי מעל המיכל ובקרבתו.

• תן לחלקים להתייבש במקום מאוורר ורחוק ממקום עבודתך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים