מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

 לסיכום

חשמל סטטי נוצר כאשר שני חומרים מתחככים זה בזה.
כל אחד מהחומרים יכול להתפרק בבואו במגע עם כל חומר שמטענו החשמלי שונה.
 
למעשה זוהי הסכנה בחשמל סטטי- נטייתו להתפרק.

 

לדוגמה:
אדם ההולך על שטיח עשוי להטען בחשמל סטטי.
מטען זה עלול להתפרק על כל חומר בו יגע האדם הטעון לדוגמה: ידית של דלת או לחיצת יד עם אדם אחר.


כדי למנוע סכנת היווצרות חשמל סטטי, נהוג לחבר חלקי מתקנים בעלי סיכון, בינם לבין עצמם באמצעות תקשיר או Bonding

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים