מחךות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002

 

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

.

ידע מהי מחלת מקצוע

2.ידע מהן דרישות החוק במידה של חשש למחלת מקצוע במקום העבודה

3. יכיר את דרישות החוק למניעת מחלת מקצוע

4. יכיר את דרישות החוק בנושא בדיקות רפואיות לעובדים

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים