טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

מבוא

 

מהי טפסה

טפסה הינה תבנית שלתוכה יוצקים בטון, עד שיתקשה ויוכל לעמוד בפני עצמו.

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 ותקן ישראלי ת"י 904 : "מערכת טפסות"– מערכת הנושאת בטון טרי ומעבירה את כל העומסים (הנובעים מחומרים, ציוד וכד') למשטח יציב לפני היציקה, במשך היציקה ואחריה.

 

           מערכת הטפסות מורכבת מכל הרכיבים הבאים:

     מעטים

     מרישים

     קורות מבריחות

     תומכות

     קושרות

     ניצבים

     לזבזות

     מקשרים

     מרחקים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים