טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

יכיר את תפקיד הטפסות המשמשים לבנייה

 יזהה את סוגי הטפסות השונים

יזהה שגיאות אפשריות בהתקנת טפסות

יכין עבודת בית בנושא הנלמד

יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם

משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים