בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

כללי בטיחות בסיסיים בריתוך

 

א. בקבוקי אצטילן וחמצן

1.במערכת הניידת של הגזים, יש להפריד על-ידי מחיצה את בקבוקי האצטילן מבקבוקי  החמצן, כאשר שניהם מצויים באותה עגלה.

2.במפעלים שבהם משתמשים במספר רב של בקבוקי חמצן ואצטילן, יש לאחסן אותם בסככות נפרדות, מאווררות היטב ומרוחקות האחת מן האחרת. את הבקבוקים יש לחבר על-ידי חישוקים או שרשראות אל הקיר. רצוי שלסככות יהיה גג קל, שיוכל להינתק במקרה של התפוצצות. אין להשתמש במבנים אלה לכל מטרה אחרת.

3.אין להכניס אבזרים של מערכת החמצן לחדר שבו נמצאים המחולל או הבקבוקים עם אצטילן.

4.אין להוביל ברכב אחד את בקבוקי החמצן והאצטילן. בשעות ההובלה יש להקפיד על כך שכל בקבוק יהיה מכוסה בכיפת המגן שלו. קיימים מתקנים מיוחדים מעץ המבטיחים הפרדה בין הבקבוקים, כדי למנוע אפשרות של התנגשות ביניהם.

5.בבקבוקי האצטילן יש להשתמש כשהם עומדים, שאם לא כן – עלול חלק מן החומר הנקבובי שבתוכם להגיע אל הברזים ולסתום אותם.

6.אין לרוקן בקבוק אצטילן עד תומו. כאשר הלחץ במיכל נמוך מאוד, משתחררת יחד עם האצטילן כמות ניכרת של אצטון המזהם את הריתוך.

7.אם בקבוק אחד של אצטילן מתחיל לבעור, יש לסלקו למקום חופשי בחוץ ולנסות לכבות אותו בעזרת פחמן דו חמצני. אם הפעולה אינה מצליחה, מניחים לו לבעור עד הסוף.

8.אסור שחמצן הנמצא בלחץ גבוה יבוא במגע עם שמנים או עם חומר דליק אחר.

9.לפני הרכבת וסת הלחץ על מיכל החמצן, יש לפתוח את הברז ולנקותו מאבק ומחומרים זרים.

10.יש לשמור על הבקבוקים בפני חום. אם העבודה מבוצעת בחוץ, יש לכסות אותם כדי שלא יתחממו מקרני השמש.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים