שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

מבוא

מהם שגיאות אנוש

טבעו של האדם לשגות.

אין אנו יכולים לצפות שאדם לא ישגה, נהפוך הוא, הידיעה הברורה כי אדם נתון לשגיאות רק תגביר בקרבנו את תשומת הלב שעלינו להשקיע במתן בקרות שונות, אשר יקטינו את כמות השגיאות ובמקרה הטוב – ימנעו אותם כליל.

כפי שלמדנו בשיעורים קודמים (בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות) ניתן לראות את התהליך המתרחש במח האדם והשגיאות האפשריות:

תזכורת לתהליך המוחי והשגיאות האפשריות:

  E1 - חסרה כניסה, אין קלט;

  E2 -   נקלט מידע שגוי אשר לא מאפשר את הפרדתו/גילויו

  E3 -   נקלט מידע נכון, אך בוצעה טעות בעיבוד/בפירוש

  E4 -   נשלף מידע שגוי, או חסר מידע בסיסי

  E5 -   ההחלטה שהתקבלה לא ניתנת לביצוע

  E6 -   ההחלטה ניתנת לביצוע אך בוצעה בצורה לא נכונה/ בסדר לא נכון, לא מכוון, לא מתואם

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים