שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

 מטרת הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

​​

 • יכיר מהם שגיאות אנוש.

 • יזהה שגיאות אפשריות בתחום תכנון.

 • יזהה שגיאות אפשריות בתחום תפעול.

 • יזהה שגיאות אפשריות בתחום תחזוקה.

 • יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

 • יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

  לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים