יתירות במערכת

נושאי המשימה מספר 21001+21002

שער לוגי "OR"

מבוא

 

מהי יתירות?

יתירות ( Redundancy)   היא ביטוי כללי המתאר מצב או תכונה של כפילות; עודפות;

תוספת מעבר לנדרש או הנורמלי.

פרשנות המילה יכולה להיות בהקשר שלילי כגון ברטוריקה: מילוליות-יתר; כפל לשון, א

ו בהקשר חיובי כגון בהנדסה: כפילות המשמשת למניעת כשל או קריסת המערכת.

הביטוי יתירות משמש בתחומים רבים בהם: תורת האינפורמציה, הנדסה, שפות דיבור,

שפות תכנות וקריפטוגרפיה.

 

יתירות נוכל למצוא במערכות אלקטרוניות בעלות המאפשר הפעלת המערכת

"או מכאן/או מכאן", "או זה/או זה" מה שמאפשר

למערכת הפעלה מסוימת אחת להפעיל את הנדרש בעת כישלון

מערכת ההפעלה השנייה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים