יתירות במערכת

נושאי המשימה מספר 21001+21002

  

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

• יכיר את המושג "יתירות".

• יזהה סוגים שונים של יתירות

• יכיר מערכות בעלות שימוש ביתירות.

• יזהה שגיאות במערכות אלו.

• יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

• יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים